Koji je rok za isplatu štete po kasko osiguranju vozila ?

Klijent je prijavio štetu po osiguranju vozila online (slanje fotografija i dokumenata preko web aplikacije prijave štete osiguravajuće kuće). Nije dobio obavijest o rješenju niti isplatu neospornog dijela štete nakon 2 tjedna od događaja.

U normalnim okolnostima prijava i procjena štete po osiguranju vozila (kasko i automobilska odgovornost) se riješi u jednom danu, klijent isti ili idući dan dobije izvid štete na mail, a eventualno po potrebi majstor u servisu traži dodatni izvid preko osiguravajuće kuće. Isplata na temelju nagodbe, klijentu na račun, bez poreza se obično dogodi u roku tjedan dana od prijave. Kod isplate na račun servisa ide u dogovoru i komunikaciji sa servisom gdje se obavlja popravak vozila.

Obzirom na preveliki broj prijavljenih šteta tijekom srpnja dogodilo se zagušenje u obradi šteta imovine i vozila pa su moguća duža čekanja. Osobno sam iskusio da je šteta koja je prijavljena idući dan nakon oluje na privatnom objektu bila riješena isti dan, ali sve što je prijavljivano kasnije je trajalo dosta duže.

Zakonski rok za rješavanje je 30 dana, od dostavljene kompletne dokumentacije. Pazite na to da je dostavljena kompletna dokumentacija ako je prijavljeno online: prometna, vozačka, iban za isplatu, fotografije oštećenja i kompletnog vozila, opis mjesta i načina nastanka oštećenja. Ako ste sve to ispravno riješili, možete krenuti odbrojavati dane, u suprotnom ne. Najveća (najduža) zapreka zna biti policijsko izvješće. Ukoliko se radi i prometnoj nesreći u kojoj je zadnja riječ bila od policije, šteta neće biti riješena dok se ne dobije policijsko izvješće. Predlažem svakako prijavu štete uživo u osiguravajućoj kući, radi sigurnosti i brzine obrade.

foto: Freepik

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.