Osiguranje od nezgode ili riziko osiguranje za vinkulaciju uz kredit banke ?

Klijent uzima stambeni kredit na rok 20 godina, 120.000,00 eura. Zanimaju ga instrumenti zaštite (osiguranje objekta hipoteke, stana i osiguranje osobe na koju glasi kredit).

Osiguranje nekretnine

Ono što morate imati osigurano za vrijeme trajanja kredita je osiguranje građevinskog dijela objekta od požarnih rizika (neke banke kažu da se doda rizik izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi). Preporuka je da osigurate cijeli objekt od svih rizika, da osim građevinskog dijela ugovorite i osiguranje kućanstva. Polica je povoljnija kad se sve ugovara odjednom nego da za godinu ili dvije dodajete osiguranje kućanstva, a vjerojatnost je velika da će se kod štetnog događaja dogoditi oštećenje i građevinskog dijela i kućanstva u isto vrijeme (npr. baš taj izljev vode iz cijevi). Polica se ugovori sa trajanjem koliko je trajanje kredita, banka može tražiti da svake godine dostavite uplatu. Tu se redovno dogodi da klijenta referenti iz banke traže “novu policu za 2023.” Nema nove police ako je ugovorena višegodišnja, samo nova uplata.

Osiguranje života, osiguranje od nezgode

Druga stvar, važnija, koju morate pokriti je slučaj da ostanete u nesposobnosti plaćanja kredita. Najveći rizik za to je svakako smrt. Neke banke traže klijente da ugovori osiguranje od nezgode sa rizikom smrt XY iznos i trajni invaliditet XY iznos. Bolja opcija je ugovaranje riziko osiguranja života gdje je ugovoren rizik smrti na taj iznos duga + tko želi dodatno ugovoriti pokriće za nezgodu. Ugovaranjem osiguranja po cjeniku nezgode je pokrivena samo smrt od nezgode, a kod riziko osiguranja je i prirodna smrt i nezgoda.

Odluka je svakako vaša, odlučite prema onome što najbolje štiti vas, bez ugovaranja proizvoda na brzinu samo da što prije bude gotov kredit.

Za izračun premije pošaljite upit.

Image by Freepik

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.