Dvojbe kod prijave štete na imovini nakon oluje 19.07.2023

Olujno nevrijeme 19.07.2023 i sva ostala nevremena idućih dana, uzrokovala su dosad neviđenu štetu na privatnoj imovini, neusporedivu sa potresom. Naveo bih neke primjere grešaka kod prijave štete. Kriva prijava štete = otklon.

Štete na objektima

Sva oštećenja koja ste imali tog dana, od posljedica oluje, prijavljujete kao štetu od “oluje”! Ako je prozor uništen od drveta koje je palo uslijed nevremena, podrum koji je poplavljen je posljedica tog istog nevremena, sva oštećenja na tom objektu od toga dana prijavljujete pod istu štetu. Bitno je vrijeme i mjesto štetnog događaja, a mora se podudarati sa meteorološkim podacima sa tog geografskog područja.

Za određene štete je možda potrebno imati šire pokriće, skuplje pakete osiguranja, kad govorimo o osiguranju stana, kuće i kućanstva. Kod ove je vrste imovine zapravo uvijek potrebno imati najširi paket osiguranja jer su razlike u premiji neznatne, a razlike kod obrade štete ogromne. Osiguranik koji ima ugovoren najširi paket osiguranja privatne imovine će naplatiti sve uništene biljke na balkonu ili dvorištu, prodiranje vode kroz zatvoren prozor ili vrata kao posljedicu neuobičajenih oborinskih voda itd.

Osiguranje krova je pokriveno u svim paketima gdje je ugovoreno osiguranje građevinskog dijela objekta (stambene zgrade pod upravljanjem raznih stanoupravitelja ili privatni objekti), tako da će štete na krovu naplatiti i oni koji imaju najosnovniji paket. Komplikacija je vjerujem trenutno sa brzinom popravka i pronalaženjem majstora, ali pratite upute odjela šteta i korake u obradi.

Štete na vozilima

Kod prijave štete na vozilima mislim prvenstveno na kasko osiguranje, jer je ono jedina sigurna opcija naplate štete u ovakvim slučajevima. Svakako spremite nekoliko fotografija i točan opis oštećenja prije prijave. Ako je slučajno bila policija i radila zapisnik u vašoj ulici vezano za slična oštećenja, navedite i taj podatak .

Trenutno je jako nezahvalno prognozirati tko će naplatiti štetu preko odgovornosti grada (jer je npr. drvo koje je palo na vaše vozilo bilo zasađeno na javnoj gradskoj površini) ili odgovornosti stanoupravitelja određene zgrade sa koje je pao crijep, krov ili dio krova na vaše vozila. Valja pokušati, tu ćete biti u obavezi dostaviti neki zapisnik kao dokaz, a koliko će trajati i kakav je ishod ne želim prognozirati. Svakako je kasko osiguranje jedina sigurna opcija i ako ga imate prijavite štetu, postoji mogućnost da će se osiguravajuća kuća regresirati ako kasnije utvrde odgovornost neke druge strane.

Svim našim osiguranicima predlažem da se jave prije prijave štete radi što lakšeg i bržeg postupka naplate.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.