Mogu li prijaviti štetu po polici automobilske odgovornosti, ako još nismo dobili policijski zapisnik ?

Dogodio se sudar dva osobna vozila, klijent je oštećen od strane vozača koji je skrivio prometnu nesreću, bio je i pod utjecajem alkohola, policija ja napravila zapisnik.

Kad nam se dogodi prometna nesreća, pogotovo ona za koju nismo krivi, teško nam padne da još moramo biti bez vozila određeno vrijeme (pod uvjetom da je sve dobro i brzo prošlo sa prijavom i obradom štete i da je dogovoren popravak). Kako je tek kad se dogodi preko ljeta u vrijeme godišnjih i dodatno se čeka policijski zapisnik ?

Možete prijaviti štetu ako imate podatke o osiguravajućoj kući i broju police krivca za nezgodu. Napravit će se zapisnik na vašem vozilu. Nakon toga će osiguravajuća kuća kontaktirati svog osiguranika, krivca za nezgodu. Ako krivac za nezgodu potvrdi sve što je navedeno i dalje nije gotov postupak obrade štete jer će se čekati policijski zapisnik. Ono što piše u policijskom zapisniku je najvažnije za obradu. Možete jedino provjeriti kad će biti gotov zapisnik i tako ubrzati postupak. Rokovi za obradu štete postoje, ali se računaju od dana kad je predana sva dokumentacija.

Ista je situacija ako kao posljedicu prometne nesreće prijavljujete ozljede na osobama. Protiv dugovlačenja sa postupkom štete uvijek možete angažirati odvjetnika koji će cijeli postupak voditi umjesto vas.

Vector image by VectorStock / vectorstock

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.