Prijava štete na vozilu u stranoj državi

Primjer je sudar sa drugim vozilom u stranoj državi na području Europe (EU država da budemo skroz precizni) i da niste sigurni, vi i drugi vozač, tko je skrivio nezgodu. Policija vas je odbila jer se sudar dogodio na privatnom posjedu i morate dalje sami rješavati.

Sve je više međunarodnih šteta u kojima su sudionici naši ljudi koji rade (ili često putuju) u državama Europe sa još uvijek HR registracijama, isto je tako dosta stranih vozila u RH. Nema univerzalnog rješenja kod štetnog događaja jer je jako puno mogućih scenarija, zato ćemo ovdje opisati ovaj jednostavan sudar bez ozljeda na ljudima i sa manjom materijalnom štetom.

Prije svega razmijenite podatke o vozačima (vozačka, osobna), prometnoj dozvoli i polici osiguranja automobilske odgovornosti. Ako ste suglasni tko je kriv za nezgodu prijavite štetu osiguratelju krivca. Ako niste suglasni tko je kriv, a policija odbija napraviti zapisnik jer je manja šteta i ili se dogodila na privatnom posjedu, prijavite štetu kod oba osiguratelja (vi kod osiguranja drugog vozača, drugi sudionik nezgode kod vašeg osiguranja) i procjenitelji će doći do rješenja. Moguće je da bude i podijeljena krivnja.

Neki znaju doći do ideje o dogovaranju i plaćanju štete za popravak gotovinom. To nema smisla iz više razloga, a glavni je taj da je iznos štete uvijek nekoliko puta veći od iznosa za koliko vam se podiže premija nakon štete (ako niste imali zaštitu bonusa ili neku drugu opciju gdje šteta ne utječe na povišenje premije). Drugi je svakako da prijava štete preko osiguranja i preko računa popravka odaje veću ozbiljnost i manje prigovora da ste nekog oštetili u dogovoru.

Danas svi domaći osiguratelji imaju opciju prijave štete online (mail, web obrazac, poziv) tako da mjesto štetnog događaja ne utječe previše na pokretanje postupka. Ako se šteta dogodila u nekoj od susjednih država koje nisu dio EU, svakako je poželjno napraviti policijski zapisnik i provjeriti koja osiguravajuća kuća u toj državi obrađuje međunarodne štete.

Ako ste naš osiguranik svakako nemate brige jer je prijava štete i praćenje isplate za vas besplatno i dio usluge.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.