Ugovaranje police online preko web servisa ili kod prodavača ?

“Na aplikaciji XYZ sam našao cijenu nižu od prošlogodišnje premije za automobilsku odgovornost” često se zna čuti od klijenata koji uspoređuju cijene na internetu prije ugovaranja osiguranja.

To je ok, konkurencija i napredak tržišta može donjeti dosta dobrih stvari. Internet prodaja nije nužno konkurencija klasičnim prodavačima jer je to jedan drugačiji segmet kupaca i tržišta. Samostalno ugovaranje osiguranja online je trenutno lagana varijanta za možda 5 do 10% klijenata na tržištu, za proizvode automobilsku odgovornost i dopunsko zdravstveno. Može i tu doći do raznih komplikacija sa tumačenjem uvjeta i pokrića, pogotovo kod dopunskog zdravstvenog. Često dođe do problema sa naplatom šteta po B listi lijekova, koja se stalno mijenja jer je to nešto što određuje HZZO, ne uvjeti osiguravajućih kuća. Zatim, druga i puno veća stavka gdje osiguranje dolazi do izražaja je trenutak kad se dogodi šteta sa vozilima, bez obzira vašom krivnjom ili ste vi oštećenik. Zna se to dogoditi navečer, vikendima. U toj situaciji informacija, pomoć, savjet, može uštediti puno više nego što je iznos iskorištenog popusta za internet prodaju.

Godine iskustva i skupljanja znanja imaju veliku prednost i tu nema konkurencije u obliku 10% niže cijene.

Tehnologija izrade osiguranja i obavljanja tehničkog pregleda bez fizičkog oblika police automobilske odgovornosti (isto tako i naplata putem interneta) uvelike je olakšala poslovanje tako da možemo reći da je svaku policu danas moguće ugovoriti “online”. Ugovaranje police preko maila je moguće jako dugo, ali nije izvjesno da će nas na domaćem tržištu zamijeniti botovi još nekoliko godina.

Koje vrste osiguranja nije pametno ugovarati online ?

Kasko osiguranje još uvijek nije moguće (bez franšize) ugovoriti online, zbog ogromnog broja modela vozila i raznih drugih informacija potrebnih za točan unos ponude, iz koje izlazi polica osiguranja.

Osiguranje imovine nikako nije preporuka raditi na neviđeno, zbog više vrsta cjenika, pokrića i unosa kvadratura koje imaju određena pravila (neke površine se računaju u cijelosti, neke u postotku pune kvadrature).

Osiguranje života (riziko, mješovito, dječja štednja) nije pametno ugovarati bez dodatnog razgovora i pojašnjenja pokrića i uvjeta.

Dodatno zdravstveno osiguranje traži dodatna pojašnjenja, a ima i opsežan medicinski upitnik.

Na kraju priče dođemo do zaključka da ništa osim obaveznog osiguranja automobilske odgovornosti i dopunskog zdravstvenog nije preporuka ugovarati online, bez dodatnog razgovora.

Iskoristite našu širinu ponude i mogućnost da netko umjesto vas odradi traženje cijena i pokrića koje želite. Na taj način štedite i vrijeme i novac.

www.bilijon.com

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.