Može li se nezgoda prijaviti po više polica osiguranja ?

Klijent je imao prometnu nesreću u kojoj je zadobio lom ruke i još nekoliko manjih ozljeda. Uslijedilo je višemjesečno liječenje i fizikalne terapije. Po isteku liječenja je sa kompletnom dokumentacijom odlučio prijaviti štetu.

Kako klijent nije proglašen krivim za prometnu nesreću, nego vozač drugog vozila, prvo može prijaviti štetu po polici osiguranja automobilske odgovornosti krivca za nesreću. Tamo su svote više nego dovoljne za namiriti tjelesna oštećenja.

Zatim ima na svojoj polici automobilske odgovornosti dodatno pokriće za smrt i trajni invaliditet. Kako je nakon liječenja proglašen određeni postotak invaliditeta, može i po toj polici prijaviti štetu.

Kao zaposlenik poduzeća u kojem radi ima kolektivno osiguranje od nezgode zajedno sa svim kolegama, koje vrijedi 24 sata dnevno. Može i po toj polici prijaviti ozljede.

Ključ cijele priče je da je zaključeno liječenje i da su definirana tjelesna oštećenja. Ako ste imali duže bolovanje, umanjenu zaradu, pomoć neke osobe za vrijeme bolovanja, sve dokumentirajte u prijavi štete.

Što se tiče štete na vozilu, ona se može riješiti samo po jednoj polici osiguranja, automobilske odgovornosti krica za nesreću ili svoje police kasko osiguranja.

Tjelesne ozljede i smrt se mogu naplatiti sa toliko polica koliko osoba ima ugovorenih, a za imovinske štete samo po jednoj polici (tako zakon nalaže).

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.