“Mogu li prijaviti štetu po lomu stakla na AO polici, ako je polica od bivšeg vlasnika ?”

Klijentu se dogodila šteta od manjeg kamena na autocesti, koji je odbačen od strane drugog vozila, a napravio je štetu na vjetrobranskom staklu. Radi se o vozilu koje je nedavno kupio i registrirano je još pola godine, tako da koristi AO policu bivšeg vlasnika. Na toj je polici bilo i pokriće za štete na staklima.

Problem je što je polica ugovorena od strane bivšeg vlasnika. Pokriće obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti vrijedi do isteka police (registracije), ono je prenosivo, ali dodatna pokrića na polici prestaju vrijediti sa promjenom vlasništva. Iznimka od ovog pravila je promjena vlasništva otkupom leasinga ili nasljedstvom vozila unutar prvog nasljednog reda.

Za sve koji nisu zadovoljni samo temeljnim pokrićem, mogu ugovoriti samostalni kasko sa punim ili djelomičnim pokrićem, neovisno o trajanju police automobilske odgovornosti.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.