Poplave u Europi iz perspektive osiguranja

Katastrofalne poplave u Njemačkoj koje su počele 14.07. došle su i do naših krajeva, srećom u znatnom manjem obujmu. Već smo često komentirali razlike u poimanju osiguranja imovine u Hrvatskoj i Europi (zapadnoj). Ovo je jedan najnoviji primjer kao dokaz gdje griješimo mi u Hrvatskoj. Osim nažalost ogromnih ljudskih žrtava, poplave u Njemačkoj izazivaju ekonomski i politički utjecaj. Ekonomski utjecaj je ovdje većinom prenešen na osiguravajuće kuće (osiguravajuće kuće dalje na reosiguranje). Ovo su najveće štete po policama osiguranja imovine od 2002., kada su isto poplave, učinile 4.5 bilijuna štete, koja je većinom riješena preko reosiguranja.

Nekoliko primjera kada su velike štete na Njemačkom tržištu osiguranja premašile ukupnu premiju neživotnih osiguranja (u ovom slučaju imovine):

2002. – 104,5%

2007. – 94,5%

2013. – 99,2%

Kao što vidimo, podaci su neusporedivi sa hrvatskim tržištem gdje je osigurano između 20 i 30 % privatne imovine. Kod nas se najviše oslanja na ovaj zadnji, politički utjecaj šteta, gdje se od vlasti traži pomoć za privatno vlasništvo.

Svi koji nemate osiguranje imovine raspitajte se bar za početak o premijama osiguranja kuća i stanova, uz napomenu da ima uvijek bar 3 raspoloživa paketa, od osnovnog do najšireg. Ponekad potencijalni klijenti kad čuju premiju osiguranja za stan, pitaju mislimo li to na godišnji ili mjesečni iznos.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.