“Može li se osigurati depozit za brod koji koristim kao skiper ?”

Klijent godinama osigurava svoje poslovanje, osobe koja profesionalno upravlja brodicama. Neki iznajmljivači brodova kojima upravlja traže ga dodatna pokrića depozita za štete na brodu, bilo u obliku gotovine ili kreditne kartice.

To se pokriće može ugovoriti kao dodatni rizik na polici odgovornosti skipera. Klasično pokriće odgovornosti skipera pokriva štete koje osoba koja profesionalno upravlja brodicom napravi trećim osobama, bilo na zdravlju ili imovini, što znači da nema pokriće za brod kojim upravlja. Jedino kako se može naplatiti takva šteta je kasko osiguranje brodice (koje je opet na ime vlasnika, i on odlučuje hoće li aktivirati policu) ili platiti od depozita. Naveo bih 3 primjera depozita za pokriće šteta na brodu kojim upravlja skiper:

  • za pokriće 2.000,00 eur je premija 1.570,00 kn (sa sudjelovanjem u svakoj šteti 563,00 kn)
  • za pokriće 2.500,00 eur je premija 1.950,00 kn (sa sudjelovanjem u svakoj šteti 750,00 kn)
  • za pokriće 3.000,00 eur je premija 2.330,00 kn (sa sudjelovanjem u svakoj šteti 750,00 kn)

Za izračun premije pošaljite upit.

Photo Markos Mant

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.