Način utvrđivanja vrijednosti osigurane opreme kod osiguranja malih i srednjih poduzeća

Osiguranje imovine pravnih osoba dijelimo na osiguranje objekata, opreme i zaliha. Na to je moguće dodati osiguranje prekida rada i odgovornosti. Pod opremu ubrajamo strojeve, aparate, fiksno ugrađenu opremu objekta, alat, namještaj, uredsku opremu. Postoji više načina na koji se može odrediti njena vrijednost.

Prema poslovnim knjigama

Ovo je najuobičajeniji način utvrđivanja vrijednosti, vjerojatno i najtransparentniji. Primjenjiv je za sve poslovne subjekte koji su dužni voditi poslovne knjige i evidencije. Osiguranje se ugovara na novonabavnu vrijednost iskazanu u poslovnim knjigama.

Prema računima ili kupoprodajnim ugovorima

Način ugovoranja primjenjiv za poslovne subjekte koji nisu dužni voditi poslovne knjige, ali posjeduju dokumentaciju za dokazivanje vrijednosti osigurane opreme. Račune nije nužno predočiti prilikom ugovaranja osiguranja, ali je prilikom prijave štete.

Prema popisu u prilogu police

Za osiguranike koji nisu dužni voditi poslovne knjige, ne posjeduju račune za kupnju opreme ili tek otvaraju poduzeće, moguće je osiguranje prema popisu. Oprema se popiše sa nazivom i vrijednosti. Osigurava se na stvarnu vrijednost

Važna je napomena navesti točnu djelatnost koja se obavlja na mjestu osiguranja (NKD šifra).

Photo by Clay Banks on Unsplash

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.