Kazalo pojmova u osiguranju

Ovdje ćete pronaći obrađene glavne pojmove koji se pojavljuju vezani uz police osiguranja, za koje smatramo da su najbitniji za razjasniti, na svima razumljiv način.

Ugovor o osiguranju – sklapate sa ciljem dodatne sigurnosti kako bi, u situaciji da nekim slučajem dođe do štete na vašoj imovini, zdravlju, poslovanju, osiguravajuće društvo isplatilo osigurninu, naknadu. Naknada može biti, ovisno o riziku od kojeg ste osigurani, pokrivanje štete kod osiguranja imovine ili materijalna novčana naknada u osiguranoj svoti, za osiguranje osoba.

Osiguratelj / društvo za osiguranje / pružatelj osiguranja / osiguravajuće društvo su istoznačnice. Označavaju društvo za osiguranje (tako definira Zakon o osiguranju) kod kojeg ste sklopili ugovor. To nije ured u kojem ste platili policu, koje može biti obrt za zastupanje, d.o.o., internet trgovina koja prodaje osiguranje, šalter na tehničkom pregledu, itd.. Ugovor uvijek sklapate sa osiguravajućom kućom, a mjesto na kojem ste ga kupili može biti razno.

Ugovorom se obvezujete platiti premiju, a društvo za osiguranje zauzvrat isplatiti osigurninu ako se dogodi osigurani slučaj.

Vrste neživotnih osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite, putno osiguranje.

Vrste životnih osiguranja: životno osiguranje, rentno osiguranje, dopunska osiguranja životnog osiguranja, životno i rentno osiguranje kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja.

Franšiza – predstavlja ograničenje obaveze osiguratelja. Može biti u postotku ili iznosu, za koji se umanjuje isplata osigurane svota kod osiguranog slučaja. Razloga za postojanje franšize, sudjelovanja u šteti, je više. Tako se smanjuje premija kod npr. osiguranja od potresa, kasko osiguranja motornih vozila, posebno kod skupljih predmeta osiguranja. Franšiza se pojavljuje i kao svojevrsna kazna za štetnike, npr. kod kasko osiguranja je druga i svaka sljedeća šteta u istoj godini sa obaveznom franšizom.

Primjer kod sklopljenog ugovora o osiguranju života sa doživljenjem i osiguranjem od nezgode. Za doživljenje je isplata 150.000,00 kn. Za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja je isplata osigurnine u postotku invaliditeta.

Raskid ugovora o osiguranju – tema koja se sastoji od više mogućih scenarija. Razlikujemo raskide ugovora kod prodaje predmeta osiguranja (npr. vozilo, stan), smrti ugovaratelja, gdje se raskid radi sa danom kad se dogodila promjena koja je razlog raskida osiguranja.

Kod obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti najčešće se ništa ne mijenja i novi vlasnik vozila naslijedi policu i valjanost tehničkog pregleda do isteka. Ako je bivši vlasnik odjavio tablice i tražio povrat premije za neiskorišteni dio osiguranja, novi vlasnik radi sve ponovno. Kod prodaje vozila na kojem ste imali kasko osiguranje, možete napraviti zahtjev za raskid police i povrat neiskorištenog dijela premije (koji nećete dobiti ako je bila isplaćena šteta po istoj polici). Važna je napomena da to morate inicirati sami jer osiguravajuća kuća ne zna automatizmom kad se dogodila promjena vlasništva. Kasko spada pod imovinska osiguranja, tako da možemo reći da je skoro isti postupak sa stanom ili kućom koja je imala samostalno osiguranje. Ukoliko želite raskid višegodišnje police, treba pripaziti na koliki je rok sklopljen ugovor. Ako na rok dulji od pet godina, svaka strana može nakon proteka tog roka, uz otkazni rok 6 mjeseci pisanim putem izjaviti drugoj strani da raskida ugovor. Ako se radi u dugoročnom ugovoru (do otkaza), možete tražiti raskid svake godine, ali do 3 mjeseca prije isteka godine. Takve su najčešće police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Kapitalizacija – postupak u osiguranju života koji se provodi kada ugovaratelj osiguranja prestane plaćati premiju, ali ne želi raskid ugovora. Ugovor je i dalje aktivan, ali sa umanjenim svotama za isplatu, prema tablici kapitaliziranih svota. Kapitalizaciju je moguće izvršiti ako je do tada plaćena premija za minimalni broj godina određen uvjetima.

Otkup police životnog osiguranja – znači prestanak police nakon što su uplaćene barem tri godišnje premije i prema ostalim uvjetima u ugovoru, isplaćuje se svota prema tablici za otkup.

Bonus malus sustav – prestavlja određivanje premije osiguranja na temelju godina bez šteta. Postoji određena osnovna premija od koje se računa popust (bonus) ili doplatak (malus). Koristi se najviše kod obaveznog i kasko osiguranja vozila.

Flotni cjenik – predstavlja opoziciju bonus malus sustavu, cijena je definirana nekim ugovorom. Najčešće se koristi kod osiguranja velikog broja vozila (vozila velikih pravnih osoba ili npr. u auto salonima kod kojih se ugovara osiguranje prilikom isporuke vozila).

Leave A Comment

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.