“Vrijedi li cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovorenog na akciji samo prvu godinu ili cijelo vrijeme trajanja ?”

Ponovno su aktualne akcije za dopunsko zdravstveno osiguranje. Popusti su dosta veliki. Bitna je napomena da vrijede za prvu godinu osiguranja. Kasnije ide premija prema redovnom cjeniku, ovisno o dobi osiguranika.

U slučaju da prelazite iz druge osiguravajuće kuće gdje vam ističe polica dopunskog, možete sklopiti ovu akcijsku i sa kasnijim početkom ( u vrijeme kad ističe stara polica), popust će vam vrijediti godinu dana.

Akcija se može kombinirati sa popustom za jednokratno plaćanje premije.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.