Kako osigurati kuću od 300 m2 ako je u prizemlju poslovni prostor od 65 m2 ?

Klijent želi osigurati obiteljsku kuću koje je vlasnik 1/2 sa bratom, a u prizemlju kuće je poslovni prostor, obrt.

Obrt je u njegovom vlasništvu, želi podjelu na privatno i poslovno, zbog pravilnog ugovaranja osiguranja, ali i pravdanja troškova poslovanja za obrt.

Kod ovakvih situacija je najvažnije utvrditi točnu veličinu objekta, po etažama, po mogućnosti ako se negdje u nacrtima točno vidi bruto i neto. Ako je poslovni prostor manji od 1/3 ukupne kvadrature u većini cjenika osiguravajućih društava je moguće osigurati po privatnim rizicima cijelu kuću. To bi značilo, osiguranje građevinskog dijela kuće (ukupna bruto kvadratura, sa garažom i spremištem ako postoji) prema osiguranju privatnih rizika. Zatim unutrašnjost (kućanstvo), ugovoriti zajedno sa građevinskim dijelom, ali umanjeno za veličinu poslovnog prostora. Ako je više vlasnika i stanara, može se uvijek staviti dodatne osiguranike.

Unutrašnjost poslovnog prostora, opremu i ako je neka vrsta posla koja ima zalihe, osigurati prema cjeniku za paket poduzetnika ili neki drugi poslovni cjenik (prema NKD klasifikaciji djelatnosti koja se unutra obavlja). Oprema se može osiguravati prema poslovnim knjigama ili prema popisu. Osiguranje opreme se ugovara na ime poduzeća, ugovaratelj, platitelj i osiguranik. Tako da cijeli trošak ide u rashode poslovanja.

vector by Robot

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.