Kako se računa osiguranje od potresa ?

“Koliko je poskupilo osiguranje nakon potresa u Petrinji?”

Među najčešćim pitanjima vezanim za osiguranje imovine i događaje nakon potresa zadnjih mjesec dana izdvojio bih ova dva iz naslova i podnaslova. Većina ljudi je u uvjerenju da su osiguravajuće kuće dizale cijene za pokriće potresa, ako ne u cijeloj Hrvatskoj, bar na području Banovine.

To nije bio slučaj, i inače osiguravajuće kuće ne djeluju na taj način. Hoće li kroz idućih godinu dana doći do nekih korekcija, ostaje još pričekati. Nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020 se nije dogodila značajnija promjena cijena, osim za objekte starije od 1964. godine. Jedan od razloga je i vjerojatno što je osigurano tek oko 20 % privatne imovine po nekim procjenama. Od tih 20 % je možda trećina sa rizikom potresa. Da se ovakav potres kao u Petrinji dogodio negdje u zapadnoj europi, tamošnji osiguratelji bi imali puno glavobolje.

Možemo govoriti o tome da se ovakvi događaji javljaju jednom u 100 godina, ali to je mala utjeha nekome tko doživi totalnu štetu na objektu. Bilo je i primjera ljudi koji su tek počeli plaćati kredite za nekretninu i ostali bez svega. Rizik potresa nije obavezan kod ugovaranja police za nekretninu koja se vinkulira u korist banke, za vrijeme trajanja stambenog kredita. Što nije razlog da ga ne ugovorite uz požarne rizike.

Za izračun premije je potrebna brutto kvadratura građevinskog dijela kuće ili etažnog vlasništva kod stana. Vrijednost po m2 je nova građevinska vrijednost, za sagraditi objekt kakav je bio. Neka procjena je cca 5.000, 00 kn do 7.000, 00 kn za objekte masivne gradnje. Ali to prepuštamo klijentu, jer svatko najbolje zna u kakvom objektu živi.

Važna je godina izgradnje objekta. Objekti građeni do 1945. imaju najmanju razinu otpornosti na potrese. Oni građeni od 1945. do 1964. imaju minimalnu razinu. Tu se događa najveća promjena koja se odnosi na područje RH (zapravo područje cijele bivše države), zbog potresa u Skopju 26.7.1963. Tada je uništeno 75% grada, 200.000,00 ljudi je ostalo bez doma i preko 1.000,00 poginulih. Jačina po Richter ljestvici je bila 6,1. Uvodi se novi pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima. To je područje 1965. do 1981. i prema današnjim parametrima iskazuje se kao niska razina potresne otpornosti. Od 1982. do 1998. je srednja razina potresne otpornosti. Objekti građeni nakon 1998. godine imaju visoku razinu potresne otpornosti. Noviji objekti se dalje dijele na razdoblje 1998. do 2012. koje su na 75-100 % potresnog opterećenja, a zgrade od 2012. na dalje su na 100 % potresnog opterećenja prema propisima Eurocode 8.

Za većinu osiguravajućih kuća se gleda samo prije ili poslije 1964. granica godine izgradnje.

Svaki objekt, kuća, zgrada je priča za sebe, i ne mora nužno značiti da je doživio značajna oštećenja zato što je građen prije 1964. U to smo se svi uvjerili na primjeru Zagreba. Posebno kod zgrada koje su građene za bivšu vojsku i slično. Projekti samogradnje, nadogradnje, rušenja pregradnih zidova i slične ideje, su se pokazale jako loše u potresu. Isto tako je bilo objekata starih 10ak godina kod kojih je sva žbuka popucala i vlasnici su imali nekoliko desetaka tisuća kn štete.

Granica po uvjetima svih osiguravajućih kuća je 5 stupnjeva Mercalli ljestvice.

Što želim poručiti ?

Osiguranje privatne imovine sa dodanim rizikom potresa vas ne štiti samo od totalne štete. Kod vanjskih oštećenja je bitno imati pokriće za građevinski dio (kuća npr., krovište, dimnjak), kod unutarnjih oštećenja na štokovima, spojevima stolarije, rubovima zidova, šteta se prijavljuje po kućanstvu.

Svi rizici u osiguranju su po definiciji budući i neizvjesni. Kod potresa na području RH je to upravo suprotno, jer smo na seizmički jako aktivnom dijelu Europe, tako da je taj rizik izvjestan, samo je pitanje kakve će posljedice ostaviti. Ukoliko imate viška sredstava, nemate razloga za brigu, i možete sanirati svaku štetu. Ako ste u onom prosjeku ljudi, koja računa svaki trošak, možda je prihvatljivije odvojiti određeni iznos kroz mjesec i godinu, da vas ne iznenadi kad se dogodi šteta.

Za izračun premije i pojašnjenja pišite.

vector by Anastasia8

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.