Koja je cijena osiguranja kuće od 180 m2 ?

Često pitanje koje se veže uz osiguranje privatne imovine, jednako kao i “koliko košta osiguranje stana od 60 kvadrata ?”

Teško je dati jednostavan odgovor jer je to blizu pitanja primjerice “koja je cijena novog auta?”. Ovisi o klasi, modelu, opremi… Nije isto, ali je slično sa osiguranjem privatne imovine. Odgovor bi glasio od 1.000 kn do 3.500 kn. Kod osiguranja kuće je potrebno odrediti želi li klijent osigurati samo građevinski dio kuće ili i stvari kućanstva, od kojih rizika ih želi zaštititi i na kraju najvažnije, koja je vrijednost građevinskog dijela i stvari kućanstva. Nije potrebno zbrajati sve stavke zasebno, postoje određene vrijednosti po m2 koje su uobičajene. Potres je stavka koja čini veliku razliku u cijeni, pogotovo ako se ugovara za zagrebačke adrese.

Ne treba gledati najjeftinije nego ono što vam zaista treba i odgovara vašim mogućnostima. Uvijek možete sniziti premiju sa franšizom (sudjelovanje u šteti).

Ne treba gledati osnovne pakete, osim ako radite osiguranje samo zbog kredita i nemate potrebu osigurati ništa osim požarnih opasnosti. Klijenti su sve više osviješteni i kod polica za kredite sada traže pokriće potresa i stvari kućanstva. U većim paketima postoje i pokrića poput hitnih intervencija, prenapona na instalacijama i uređajima, privatne odgovornosti prema susjedima i slično.

Bruto kvadratura se uzima za građevinski dio, neto kvadratura za kućanstvo. Budite što točniji u opisu i veličini objekta, položaju po etažama, i nekoliko fotografija objekta bi bile od pomoći. Važno je stvarno stanje nekretnine, etažiranje i legalizacija nisu presudni za valjano osiguranje.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.