Osiguranje života na iznose preko 100.000 eur

Godinama već padaju kamate na štednju i prinose na osiguranja života. Time je sve manja popularnost ugovaranja klasičnih štednih osiguranja života (postoje alternative u obliku osiguranja života sa sudjelovanjem u fondovima). Ipak, osobe koje imaju pristojna primanja i obitelj o kojoj skrbe (ili su možda jedini izvor primanja obitelji) traže osiguranje od rizika smrti, nesretnog slučaja (s posljedicom smrti ili invaliditeta), bolovanja i nastupa teške bolesti na malo veće iznose koji mogu na dulji period riješiti financije obitelji.

Iznosi na koji osoba želi zaštiti svoj život ili zdravlje su zaista nešto individualno, tako da bih to uvijek prepustio onome čiji se život i zdravlje osigurava. Ovdje bih nešto drugo naglasio. Svote pokrića preko 750 000 kn za slučaj smrti su najčešće granica za prikupljanje dodatnih informacija o osiguraniku, sa svrhom prihvata u osiguranje. Prije svega traži se zdravstveni upitnik, zajedno sa određenim nalazima (idealno bi bilo da je nedavno obavljen sistematski pregled). Nakon zdravstvenog postoji i financijski upitnik, sa pitanjima o poslu kojim se klijent bavi, radi li se o politički izloženoj osobi itd.. Puno osobnih pitanja, netko će reći, ali takva su pravila čim se radi o višim pokrićima. Svakako je u opisu posla pribavitelja osiguranja i svih djelatnika koji barataju tim informacijama samo izdavanje izračuna, ponude ili police osiguranja, ništa dalje od toga. Svaka zloupotreba naravno nije dozvoljena.

Život možete osigurati preko riziko osiguranja života ili preko police osiguranja od nesretnog slučaja.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.