Isplati li se doplatak za zaštitu bonusa na kasko osiguranju ?

Prije svega, napomena da je ovdje riječ o kasko osiguranju osobnih motornih vozila, nećemo ići šire od te skupine.

Kod prvog ugovaranja kasko osiguranja za neko vozilo (prvi put radite kasko osiguranje za svoju npr Golf u osiguravajućoj kući X, vozilo je staro 3 godine) u 99 % slučajeva dobivate početni bonus 50%. Tu su još neki komercijalni popusti i na način plaćanja. Ako nije bilo štete, kod obnove osiguranja bi trebali vrijediti isti bonus i popust. To još uvijek ne znači da je cijena ista, jer je moguća promjena cjenika tijekom godine (u slučajevima kada regulatorna agencija stisne osiguravajuću kuću jer imaju prevelike popuste ili niske premije u usporedbi s mogućim štetama).

Ako ste imali jednu štetu sa bonusa 50% najčešće se pada na 30%, uz mogućnost smanjenja komercijalnih popusta u odnosu na godinu ranije. Recimo za primjer da su najčešće manje štete na vozilu cca 1.500 kn (lakiranje pojedinog dijela).

Mnogi pitaju za doplatak za zaštitu bonusa da za u slučaju prijavljene štete cijene ostaju iste?

Unazad par godina taj se doplatak često ugovarao, razlog je što je bio isplativ, a prijavljene štete po kasko osiguranju na skoro svakoj polici. Mogu slobodno reći da se to više ne isplati za fizičke osobe. Lakša je opcija iduće godine potražiti sreću u drugoj osigravajućoj kući ako vam je premija previsoka. Vozila u vlasništvu pravnih osoba, taxi, dostava i svi ostali su druga priča. Isplativo je za flote od bar 5 vozila, za pravne osobe čija su vozila stalno na cesti, uz napomenu da se tu uvjeti i cjenici dogovaraju pojedinačno.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.