Kad je početak pokrića na polici osiguranja privatne imovine ?

Kažu da se na našem području svakih stotinjak godina prosječno može očekivati jači potres, a jedna situacija koja se klijentu koji redovno osigurava privatnu imovinu, sa dodatkom rizika potresa, je moguća vjerojatno svakih 300 godina.

Radi se o nekoliko polica koje svake godine radi na godinu dana. Recimo da je 18.03. bio datum isteka osiguranja. Nove ponude su izrađene 19.03. , a uplaćene 20.03. Kako je 20.03. bio petak, uplate su bile vidljive tek u ponedjeljak, 23.03. Potres se dogodio dan radnije, 22.03. Jesu li police u pokriću ?

Nisu. Zato što prema uvjetima imovinskih osiguranja (privatna imovina, poslovna, zdravstveno osiguranje, kasko, putno) pokriće vrijedi sa datumom uplate, bez obzira što piše na ponudi/polici. Tu dolazimo do velikih problema i neugodnosti. Jedino kako je moguće riješiti je dokaz o uplati, neki izvod ili kopija uplate gdje se vidi datum i vrijeme kada je nalog predan na plaćanje. Zato uvijek čuvajte uplatu ili slip kojim ste platili policu, da vam se ne dogodi slična situacija. Gotovinu izbjegavajte maksimalno, jer se u pravilu više i ne koristi za plaćanje osiguranja.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.