Koronavirus i osiguranje FAQ

Slijedom mnogih pitanja i naputaka napisao bih par smjernica i često postavljanih pitanja što se tiču osiguranja (ugovaranja novih polica i važenju aktivnih) u Hrvatskoj za vrijeme epidemije koronavirusa. Po potrebi i promjenama će se tekst dopunjavati.

Automobilska odgovornost – police se već dugo ugovaraju online, nisu klijenti obavezni hodati po tehničkim pregledima sa policama ispisanim na memorandum da bi osiguranje bilo valjano. Tako da su zapreke za ugovanje ove vrste osiguranja minimalne. Naplata je moguća putem predračuna, a i online sustava za naplatu na rate.

Kasko osiguranje – tu je već potreban pregled vozila i fotoelaborat, ali ako se radi o obnovi osiguranja i nije bilo štete, nije potrebno ništa osim uplate i ovjere ponude.

Dopunsko zdravstveno – vrsta osiguranja koja se ovih dana popularizirala, vrijedi za sve usluge koje obavljate na teret HZZO (dopunsko služi za doplatke i participacije)

Putno osiguranje – uvjeti putnog zdravstvenog osiguranja se u određenim pokrićima pozivaju na isključenje osigurateljeve obveze za naknadu štete ako je uzrok štete epidemija / pandemija.

Po putnom zdravstvenom osiguranju sve štete i troškovi uzrokovani epidemijama koje su bile poznate prije polaska na put nisu u pokriću. Ipak, osiguratelj garantira pomoć osiguranoj osobi u bilo kojoj situaciji smrtne opasnosti. Situacijom smrtne opasnosti smatra se situacija u kojoj se može utvrditi da bi osiguranik izgubio život da nije bilo medicinske intervencije.

Troškovi karantene nisu osigurani rizik i nisu u pokriću.

Putno osiguranje – otkaz putovanja, temeljni – Ako je ugovoren temeljni otkaz putovanja, a osiguranik oboli prije početka putovanja od virusa COVID-19, troškovi otkaza putovanja su u pokriću. Kod temeljnog otkaza putovanja, ako je razlog otkaza preporuka nadležnih tijela da se ne putuje u ugovorenu destinaciju,nije u pokriću, bez obzira je li epidemija/pandemija proglašena ili ne.

Putno osiguranje – otkaz putovanja, all risk – Ako je ugovoren All risk otkaz putovanja, a osiguranik oboli prije početka putovanja od virusa COVID-19, troškovi otkaza putovanja su u pokriću.

Kod All risk otkaza putovanja, ako je razlog otkaza preporuka nadležnih tijela da se ne putuje u destinacije u kojima nisu proglašene epidemija ili pandemija, troškovi otkaza putovanja su u pokriću ako epidemija ili pandemija nisu bili proglašene u trenutku ugovaranja osiguranja.

Kod All risk otkaza putovanja, ako je razlog otkaza preporuka nadležnih tijela da se ne putuje u destinacije u kojima je proglašena epidemija ili pandemija, troškovi otkaza putovanja nisu u pokriću.

Prijava šteta – može se odraditi putem maila i telefona za osiguranje imovine, putno, zdravstveno, nezgodu. Za kasko osiguranje je potrebno napraviti fotoelaborat vozila i procjenu.

Leave A Comment

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.