Novosti uz porezne izmjene u tretmanu dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja kada je poslodavac ugovaratelj i platitelj premije

Od 01.01.2020 stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim je u članku 9 stavku 24 definirano da se porez na dohodak ne plaća na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svog radnika.

Pravilnikom iz 03.01.2020 definira se iznos neoporezive premije po osnovi nesamostalnog rada, a to je 2.500 kn godišnje po radniku.

Razlika prije i sada

Prije je samo dio premije dodatnog zdravstvenog osiguranja bio neoporeziv, a sada je neoporeziva i premija dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Police mogu biti ugovorene za dio ili za sve radnike. Prije je morala biti ugovorena za sve radnike , da si se smatrala neoporezivom.

Premija mora biti podmirena bezgotovinskim putem.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.