Koliko košta osiguranje privatne imovine od potresa?

Zadnji potresi koji su pogodili Albaniju i susjednu Hercegovinu ostavili su za posljedicu veću potražnju za osiguranjem stanova i kuća, posebno sa uključenim rizikom potresa.

Rizik potresa moguće je ugovoriti za građevinski dio stana, kuće i za stvari kućanstva.

Štete od potresa obuhvaćene su osiguranjem ako je potres u mjestu osiguranja seizmografski zabilježen te se očitovao jačinom od 5 ili više stupnjeva po Mercalli-Cancani-Siebergovoj ljestvici, ili namjanje 5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici.

Mercalli ljestvica definira  pojave i promjene koje potres izaziva kod ljudi, životinja i objekata. Richterova ljestvica mjeri sezmičku energiju koja je proizašla iz potresa.

U pokriću su sve štete nastale u 72 sata računajući od početka potresanja tla.

Premija

Premija za potres nije jeftina, košta koliko i osnovni paket rizika za građevinski dio ili kućanstvo, ali ga je moguće ugovoriti uz franšizu, sudjelovanje u šteti, čime se može znatno smanjiti premija.

Za detaljnije informacije i izračun premije pošaljite upit.

Leave A Comment

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.