Što je pokriveno osiguranjem profesionalne odgovornosti skipera?

Ljetno razdoblje je vrijeme osiguranja brodica (najčešće obavezna odgovornost i kasko osiguranje), ali i profesionalne odgovornosti skipera. Skiper je po definiciji zapovjednik malog broda, a u smislu ovog osiguranja to je osoba koja se time bavi profesionalno, primajući za to naknadu. Ako vozite svoju brodicu ne ugovarate skipersku odgovornost nego samo obavezno osiguranje od odgovornosti i opcionalno – kasko za plovilo i/ili pogonski stroj.

Pokrivene su štete:

  • na plovilu kojim upravlja skiper
  • u slučaju sudara štete na plovilu s kojim se sudario, smrt/tjelesna ozljeda i oštećenje osobnih stvari osoba koje nisu na plovilu pod njegovim vodstvom
  • u slučaju udara pokrivene su štete na imovini trećih osoba i smrt/tjelesne ozljede osoba koje nisu na plovilu pod njegovim vodstvom
  • smrt/tjelesna ozljeda svojih putnika i oštećenje njihovih osobnih stvari
  • štete zbog izlijevanja ulja

Nisu pokrivene štete:

  • zbog namjere ili grube nepažnje osiguranika (skipera)
  • štete načinjene pod utjecajem alkohola ili droge
  • štete zbog kršenja zakonskih propisa
  • štete i troškovi zbog nepravodobnog vraćanja plovila
  • gubitak vremena ili prihoda

Zemljopisni opseg osiguranja je Jadransko more. Moguće je ugovoriti pokriće za Atlantik i Sredozemno more.

Visinu pokrića je također moguće prilagoditi vrijednosti broda kojim upravljate.

Pretpostavka ugovaranja svake police je plovidbena dozvola.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.