“Može li se ugovoriti riziko osiguranje života za osobu starosti 67 godina?”

Klijentu je za potrebe 2 kredita, koje je uzeo kratkoročno radi kupovine nekretnine, zatrebalo pokriće za slučaj smrti od oko pola milijuna kn. I tu se našao u problemima jer većina osiguravajućih kuća ima gornju granicu za prihvat u osiguranje života do 65 godina starosti. Da je imao otprije aktivnu policu osiguranja života koja traje npr. do 70 godine starosti mogao bi je iskoristiti za kredit. Klijent je zdrav i radno aktivan, ali cjenici su tako posloženi i najčešće osiguravajuća kuća ne želi mijenjati uvjete i davati specijalna odobrenja radi jedne police.

Našli smo jednu opciju gdje se može ugovoriti i riziko osiguranje života i osiguranje od nezgode (pokriće smrt od nezgode i smrt od bolesti) i vinkulirati uz kredit. Budite spremni ako u ovoj dobi ugovarate policu na malo veće svote osiguranja da ćete možda trebati obaviti i manji liječnički pregled prije prihvata u osiguranje.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.