Što je bolje uplatiti, policu dodatnog zdravstvenog osiguranja ili privatni sistematski pregled ?

Klijent , inače poznanik mi u neformalnom razgovoru postavlja pitanje:


Što je isplativije, platiti dodatno zdravstveno osiguranje kod neke osiguravajuće kuće ili uplatiti sistematski pregled u privatnoj klinici?

Osoba je inače zdrava, fizički aktivna, bez kroničnih bolesti i ovisnosti. Shvaća važnost kontrole i prevencije bolesnih stanja. Prije je radio u velikom poduzeću gdje su imali redovne sistematske preglede. Gledao je cijene jedne poznate privatne klinike koja radi sistematske i specijalističke preglede pa ih želi usporediti sa premijom police dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Malo sam istražio i usporedio.

Cijene sistematskog pregleda u privatnoj klinici su raspoređene u 3 programa, od 860 kn, 1.500 kn, 2.500 kn.

Premije dodatnog zdravstvenog osiguranja za koje sam mu ja računao kreću se u sličnim iznosima: 890 kn, 1.600 kn, 3.600 kn.

Ovdje je najvažnija razlika između klinike i osiguranja, nakon sistematskog u klinici sve kasnije usluge plaćate, a u polici dodatnog zdravstvenog osiguranja nakon sistematskog pregleda (paketi kod klinike i osiguranja obuhvaćaju skoro iste stvari) imate pravo na:

laboratorijske pretrage, mikrobiološke pretrage (brisevi), dijagnostičke pretrage, specijalističke preglede i kontrolne preglede (kod istog liječnika specijaliste).

U premium paketu klijent ima pravo i na fizikalnu terapiju, dnevnu bolnicu, smještaj u apartmanu za vrijeme liječenja u ugovornoj bolnici, trošak posebne prehrane.

pregled pokrića dodatnog zdravstvenog osiguranja
pregled pokrića dodatnog zdravstvenog osiguranja

Tako da bih u svakom slučaju preporučio ugovoriti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja jer osim sistematskog imate barem još jedan specijalistički pregled, laboratorij i dijagnostiku. I svakako višegodišnju policu, tako da se svake godine na neki način prislite otići na sistematski pregled.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.