Pokriva li kasko osiguranje dječju sjedalicu u automobilu?

Čitatelj je postavio upit:

Poštovani,

dana xy sam imao sudar za koji sam ja proglašen krivim. Automobil je bio pokriven punim kasko osiguranjem. Zadovoljan sam iznosom koji je isplaćen za vozilo, ali problem je što mi osiguravajuća kuća ne priznaje štetu za dječju sjedalicu (na vozilu je proglašena totalna šteta). Proizvođač sjedalice navodi da se obavezno mora zamijeniti nakon sudara. Pokriva li puni kasko sve unutar vozila? Prijatelj je nakon sudara gdje nije bio kriv dobio puni iznos pokrića za sjedalicu.

Odgovor:

Poštovani,

predmet kasko osiguranja motornih vozila su njihovi sastavni dijelovi kao i standardno ugrađeni dijelovi i oprema koju u vozilo standardno ugrađuje proizvođač. Standardno ugrađenim dijelovima smatraju se dijelovi koji su ugrađeni tvornički i isporučeni s vozilom.

Ako se posebno ugovori osigurani mogu biti i naknadno ugrađeni dijelovi, oprema, uređaji i pribor: video uređaji, akustika, navigacija, telefoni, putni hladnjak, plinska instalacija za pogon motora, reklamni natpisi, alat i pribor..

Ključni detalj je “ako se posebno ugovori”, znači vrijedi ako je navedeno u posebne napomene ili kao dodatna oprema, fotografirano prilikom izrade ponude i prihavećeno u osiguranje. 

Da je bila situacija gdje je krivac za nesreću bio vozač drugog vozila šteta bi u potpunosti bila pokrivena i za novu auto sjedalicu bi se naplatili preko odgovornosti.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.