Što je osiguranje loma stroja?

Ako ste osigurali poslovanje od požara i drugih osnovnih rizika sigurno ste se susreli sa pitanjem o osiguranju loma stroja. Ovim pokrićem štiti se predmet od oštećenja ili uništenja uslijed nezgode u pogonu, nenamjernog oštećenja prilikom oporabe, nehaja ili zle namjere.

U industrijskim pogonima, malim i srednjim poduzećima i obrtima uvijek postoji jedan stroj (ili više njih) bez kojih je poslovanje nezamislivo. Vlasnik tiskare sigurno je u glavi imao scenarij ako npr. glavni stroj u tiskari otkaže poslušnost, a rok za izdavanje nove knjige ili časopisa je do kraja radnog dana. Kafić koji ostane bez aparata za kavu neće se dobro provesti sa prometom toga dana. Obiteljska pekarnica kojoj se pokvarila glavna pećnica. Slastičarna sa frižiderom u kvaru. Kvartovska trgovina sa pokvarenom blagajnom. Autopraonica sa miniwash-em u kvaru. Sve su to scenariji gdje osiguranje loma stroja može nadoknaditi izgubljeni promet i troškove. Upravitelji zgrada često osiguravaju dizala u zgradama.

Moguće je zaštititi strojeve, instalacije, elektroničke uređaje s postoljima, metalne konstrukcije, alate, radne strojeve (bagere), opremu u ugositeljstvu, elektronička računala…itd. Može se ugovoriti u sklopu poduzetničkog paketa ili samostalno. Stroj mora biti osiguran i od rizika požara.

Slična vrsta osiguranja postoji i kod privatnih rizika. Na polici osiguranja kućanstva je moguće ugovoriti rizik loma kućanskih aparata. Najčešće je traženo nakon što istekne garancija proizvođača.

Za izračun premije potreban je točan naziv uređaja, vrijednost i godina proizvodnje. Najbolje bi bilo priložiti kopiju računa.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.