Kasko osiguranje ne vrijedi iako je plaćeno i potpisano?

Nakon godinu dana natezanja sa obradom štete klijentu je odbijen odštetni zahtjev za štetu na vozilu jer se šteta desila u vremenu prije početka osiguranja. Iz bijesa je klijent parkirao 2 gospodarska vozila na ulaz u službene prostore te osiguravajuće kuće u Splitu. Šteta je bila 300.000,00 kn

link na cijeli članak

Kako je to moguće ako je ponuda ovjerena i plaćena?

Osiguratelj se poziva na članak 946 stavak 1. Zakona o obveznim odnosima gdje piše : “Ako drukčije nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoje učinke istekom dana koji je naznačen kao dan početka trajanja osiguranja”. Što bi značilo tog dana kada je sklopljeno u ponoć. A šteta se dogodila ranije. Pravno gledano, osiguratelj je u pravu i nije dužan isplatiti štetu. Moralno pak gledano, pitanje je je li se klijentu ponudila opcija stavljanja početka osiguranja točno određena satom. Pravo i pravda nisu uvijek u istoj ravnini. Ovakvi se slučajevi često događaju i zato je najbolje odrediti točno vrijeme početka osiguranja. 

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.