Kako raskinuti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Dopunsko zdravstveno osiguranje je osigurateljni proizvod koji je doživio naglu ekspanziju kao nijedan dosad na domaćem tržištu (izuzmemo li osiguranje automobilske odgovornosti koje je obavezno). Postalo je najvažniji neobavezni proizvod osiguranja jer nažalost svakome treba i svaka se sitnica naplaćuje u domaćem zdravstvenom sustavu. Ako niste sigurni što sve pokriva polica podsjetite se ovdje. Nakon godinu, dvije, osiguravajuće kuće počinju regulirati svoje cjenike, uvidjevši gdje gube i koje osiguranike žele privući. Tako se manje više iskristalizirala situacija da je HZZO najpovoljniji za umirovljenike, a privatne osiguravajuće kuće za mlađe. Neki su počeli ukidati pokriće za dopunsku listu lijekova, a neki nude bez ograničenja. Kako se police najčešće sklapaju “do otkaza” mogu nastati komplikacije kad netko poželi preći iz jedne kuće u drugu. Najsigurnija opcija je najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće osigurateljne godine pismeno zatražite raskid police.

Uporište za ovu odredbu osiguravajuće kuće uzimaju iz Zakona o obveznim odnosima. U Odsjeku 27. koji govori o Ugovoru o osiguranju, u članku 946. kaže:

Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, obavješćujući pisanim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Bitno je da su sve premije podmirene. Sklapanje nove police možete tempirati sa datumom raskida stare jer kod prelaska nema “karence” (počekog roka od 2 tjedna kad ne vrijedi pokriće). Ako vam policu plaća poslodavac pripazite tko je ugovaratelj po polici.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.