Što je osiguranje imovine na novu vrijednost?

Osiguranje imovine dijelimo na privatne rizike i industrijske (imovina svih vrsta poslovnih subjekata). U privatne rizike spadaju građevinski dio stana, kuće, apartmana, zgrade i njihova unutrašnjost, stvari kućanstva. Kod osiguranja privatnih rizika često ćete čuti da se kao prednost neke police navodi osiguranje na novu vrijednost. Ali što to znači i koja je alternativa?

Definicija iz uvjeta (za građevinski objekt) kaže: osigurana vrijednost građevinskog objekta je nova građevinska vrijednost novog objekta, odnosno mjesno uobičajena građevinska vrijednost novog objekta i to onog opisanog u polici s potpuno istom konstrukcijom. U osiguranu vrijednost uključeni su i troškovi arhitekata i ostali troškovi planiranja. U osiguranu vrijednost ne ulazi zemljište i vrijednost građevine se ne procjenjuje prema tržišnoj vrijednosti (npr. zbog lokacije i ostalih parametara) nego prema vrijednosti materijala, rada i novih nacrta. Osigurana vrijednost za stvari kućanstva po ovim bi uvjetima bila novonabavna cijena za stvari iste vrste i kvalitete. Svrha ovog načina osiguravanja imovine je očuvanje realne vrijednosti. 

Starija varijanta je osiguranje na stvarnu vrijednost, a može se definirati kao novonabavna vrijednost ili cijena izgradnje objekta umanjena za procijenjenu istrošenost (amortizaciju), ekonomsku ili tehničku.

Iznimke kod osiguranja na novu vrijednost – građevinski dio

Kada je policom osiguran stan ili neki drugi dio zgrade ili objekta s više vlasnika, ako gradnja novog objekta ili popravak nisu mogući zbog nemogućnosti dogovora vlasnika, nadoknađuje se tržišna vrijednost umanjena za vrijednost spašenih ostataka.

Osigurana vrijednost objekata starijih od 100 godina izračunava se temeljem mjesno uobičajene vrijenosti zbog amortizacije, starosti i izgubljene vrijenosti.

Iznimke kod osiguranja na novu vrijednost – stvari kućanstva

Ako osigurana stvar umanjena za inos procijenjene ekonomske, uporabne i tehničke istrošenosti vrijedi manje od 20% novonabavne vrijednosti.

Za sve predmete stare više od 100 godina, antikvitete i umjetničke predmete vrijednost osigurane stvari je novonabavna cijena za stvari iste vrste i kvalitete.

Ako su osigurane stvari nestale ili ukradene, a osiguranik ne može dokazati njihovu vrijednost, osiguratelj je u obvezi najviše do 50% nabavne cijene nove stvari. Bilo bi dobro sačuvati što više računa , pogotovo za stvari veće vrijednosti. Fotografirati štetni događaj i popisati oštećene stvari je isto dobra stvar. 

Većina osiguratelja je u svojim cjenicima privatne imovine skroz prešla na osiguranje na novu vrijednost. To je puno bolja opcija, realnija za očuvanje vrijenosti imovine i stvara manje neugodnosti kod isplate štete, a neznato je skuplja premija nego po starim cjenicima. Ostalo je još dosta višegodišnjih polica koje još nisu istekle, a ugovorene su starom cjeniku, zbog čega bih svima preporučio da naprave reviziju i pregledaju što stvarno imaju osigurano. Uzmite samo za primjer amortizaciju informatičke opreme.

Leave A Comment

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.