Osiguranje javne odgovornosti: primjer kod padova i lomova

U veljači smo nakon dugo vremena osjetili višednevne temperature do -15, snijeg i led. I dok su se neki čudili snijegu u najhladnijem mjesecu, drugi skijali i sanjkali, oni s manje sreće su osjetili težu stranu hladnoće, nezgode na cesti i pločnicima. Čišćenje snijega i leda ispred stambenih zgrada i kuća je obaveza svih vlasnika objekata. Ako je riječ o zgradi to je skup suvlasnika nekog ulaza koji bi trebali organizirati plan čišćenja. Ista je stvar sa privatnim kućama i poslovnim prostorima.

Ako je prolaznik pao i ozlijedio se ispred neočišćenog ulaza postoji mogućnost da zatraži naknadu štete od vlasnika prostora. Kod prijave takve nezgode je bitno što detaljnije i sa više dokaza potkrijepiti tvrdnje (fotografije, izjave svjedoka..). To se najčešće radi preko odvjetnika i u odštetni zahtjev znaju ući i naknade za bolovanje, pretrpljeni strah, bolove, lomove itd.., ovisno što se dogodilo u konkretnom slučaju. A na sudu je da odluči o krivnji i adekvatnosti visine odštete. Prosjek nakon uspješno završenih sporova je oko 50.000 kn po događaju. Kažu i da se pravnici razvesele kad vide da je prostor bio pokriven za štete javne odgovornosti preko neke osiguravajuće kuće jer im to uvelike olakšava i ubrzava proces naplate.

Zašto ja sve ovo pišem? Jer u svakoj polici osiguranja imovine (privatne, poduzetničke, stambenih zgrada) postoji opcija koja se zove “osiguranje javne odgovornosti”. Posebno se preporuča staviti na svaku policu osiguranja zgrade (gdje je ugovaratelj upravitelj zgrade, a osiguranici skup stanara) jer bi se takva heterogena skupina jako teško dogovorila oko podjele isplate štete privatnim putem.

Što točno pokriva osiguranje javne odgovornosti?

Predmet osiguranja je građanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu uslijed smrti, tjelesne ozljede ili povrede zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe (bitna napomena, treće osobe; znači da ne možete koristiti ovu policu za pokriće na svojim stvarima/ozljedama ili svojih članova obitelji ili drugih stanara iste zgrade). Pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti osiguranika, posjedovanja stvari, pravnog odnosa ili određenog svojstva kao izvora opasnosti. U prijevodu: iz poslovanja, iz posjedovanja kuće / zgrade / objekta, iz najma itd..

Teško je nabrojati sve primjere šteta iz ove vrste osiguranja.

Štete iz javne odgovornosti se ne događaju samo zimi. Česti su i primjeri pada dijelova zgrade na vozila ili ljude.

Osiguranje javne odgovornosti često se ugovara za ugostiteljske djelatnosti, gdje je velika fluktacija gostiju i mogućnost nezgode ili druge neželjene situacije (npr. pokrivene su štete koje djelatnik ugostiteljskog objekta nenamjerno učini gostu).

Obveza osiguratelja nakon prijave zahtjeva treće osobe

Nakon podensenog zahtjeva za naknadu štete od strane oštećene osobe osiguratelj je obvezan s osiguranikom poduzeti obranu od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva, što bi značilo da osiguranik ima pravnu zaštitu i pomoć u vođenju spora od svog osiguranja. Dužan je udovoljiti osnovnim zahjetvima za naknadu štete (rok kod ove vrste osiguranja je 14 dana) i nadoknaditi troškove sudskog postupka.

Leave A Comment

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.