Osiguranje profesionalne odgovornosti odvjetnika

Osiguranje profesionalne odgovornosti odvjetnika za štete koje bi mogao učiniti trećim osobama pri obavljanju djelatnosti obavezno je osiguranje koje mora sklopiti svaki odvjetnik za vrijeme obavljanja djelatnosti.

Visinu pokrića propisuje odvjetnička komora, trenutno je minimalno 800.000 kn po osiguranom događaju.

Ako je odvjetnik osnivač društva sa ograničenom odgovornošću osigurava se na svotu od 9.000.000 kn (propisana najniža svota za odvjetničko društvo). Svaki odvjetnik zaposlen u društvu i dalje mora imati policu na svoje ime. U slučaju štetnog događaja prvo se aktivira polica odvjetnika, a ako nije dovoljan iznos i polica odvjetničkog društva.

Naglasio bih da nisu sve police profesionalne odgovornosti odvjetnika jednake. Neke osiguravajuće kuće pokrivaju i “grubu nepažnju”. Gruba nepažnja je slučaj kada odvjetnik zbog promašenog roka za poduzimanje radnji u profesionalnom postupanju učini štetu trećim osobama.

Za više informacija i izračun premije pošaljite upit.

Leave A Comment

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.