Tržište osiguranja u 2017. godini

Izašli su službeni podaci Hrvatskog ureda za osiguranje zaključno sa studenim 2017. Od podužeg isvještaja dali bi se izvući nekoliko zanimljivih zaključaka.

Tržište osiguranja je raslo 3,10% u odnosu na isto razdoblje lani, a ukupna zaračunata premija je 8.294.715,725 kn.

Najzastupljenija vrsta osiguranja je i dalje osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila (AO, automobilska odgovornost) sa zaračunatom bruto premijom 1.899.696,371 kn i rastom 0,19%. U isto vrijeme prosječna premija ovog osiguranja je 919,25 kn i 0,72% je niža nego lani. Proizlazi zaključak da je osigurano više vozila nego u 2016. godini.

Zdravstveno osiguranje bilježi rast od 69,8%. O tome sam već pisao, ali nisam predviđao toliko visok rast ugovorenih polica. Za 2018. godinu možemo očekivati daljnji rast premije.

Kasko osiguranje cestovnih vozila je raslo 70,6%, što je također blago iznenađenje. Prosječna kasko premija je rasla, ali se veći razlog krije u porastu prodaje novih vozila (službeni podaci Centra za vozila Hrvatske još nisu vidljivi).

Premija osiguranja imovine bilježi porast (osiguranje od požara i elementarnih nepogoda 34,3%, ostala osiguranja imovine 7,9%, ostala osiguranja od odgovornosti 27%) što je za svaku pohvalu jer smo po statistici osigurane privatne imovine pri europskom dnu. Sigurno je jedan od razloga za porast ugovaranja osiguranja imovine i u sve češćim i sve razornijim prirodnim nepogodama koje su pogađale našu zemlju u 2017.

“Osiguranje života kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja” bilježe rast 68%. Posljedica je primjene nižih kamatnih stopa po klasičnim životnim osiguranjima i nižim osiguranim svotama. Klijenti su se okrenuli (na našem tržištu) relativno novom proizvodu gdje se klasično osiguranje života sa štednom komponentom veže uz investicijske fondove. Svakako vrlo zanimljivi proizvodi ali traže malo veću pozornost i odgovornost.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.