Automobilska odgovornost – što se promijenilo nakon liberalizacije cijena?

Puni naziv članka mogao bi biti automobilska odgovornost – cijene, bonusi, žicanje, damping, nelojalna konkurencija, bonovi za gorivo, popusti ispod stola, krivi način liberalizacije cijena. Krenimo od početka..

AUTOMOBLSKA ODGOVORNOST

Osiguranje automobilske odgovornosti obavezno je osiguranje koje mora biti ugovoreno i plaćeno prije svake registracije motornog vozila. Ugovaratelj, pravna ili fizička osoba, ugovara policu i plaća premiju za motocikl,automobil, kombi, traktor, tegljač… Osiguratelj je temeljem te police u obvezi nadoknaditi štetu ako je pri uporabi i držanju vozila došlo do :

1.) tjelene ozljede ili smrti neke osobe

2.) uništenja ili oštećenja tuđe stvari (osim onih koje je vlasnik vozila primio radi prijevoza)

Pored vlasnika osigurane su i osobe koje se prevoze u vozilu.

Premija se računa na temelju više parametara: registracijsko područje (ZG, ST, VŽ…), snaga vozila (kw za osobna vozila, ccm za motocikle), najveća dopuštena masa (kod teretnih vozila), dob osiguranika , način plaćanja i najvažnije, visina bonusa ili malusa.

BONUS MALUS SUSTAV

Bonus – malus sustav je sustav nagrađivanja i kažnjavanja, prije liberalizacije je bio jedini način za određivanje premije, uz registracijsko područje. Zadržao se i danas, ali mu je funkcija malo oslabila uz veliko korištenje svakojakih komercijalnih popusta. Osnovni bonus bi trebao biti 0 ili 10 premijski stupanj, iako su sad neke kuće uvele i veći, osiguranik kroz 10 godina bez štete dođe do punog bonusa 50%. Ako je recimo bio na 10 premijskom stupnju i napravio štetu, kod obnove police ide u malus. Malus znači doplatak na osnovnu premiju. Iz tih je razloga dobro da netko tko prenosi bonus ili tek dolazi do punog bonusa postepeno, ima na svojoj polici ugovorenu zaštitu bonusa. 

primjer jako povoljne police

Nakon liberalizacije cijena automobilske odgovornosti pojednostavljeni su načini prijenosa, nasljeđivanja i dupliciranja bonusa. Tako danas isti vlasnik može imati neograničen broj vozila sa punim bonusom ako ima bar jednu aktivnu policu sa 50%, prije je morao prodati vozilo da bi prenjeo bonus na novonabavljeno vozilo. Supružnici, braća, sestre ili djeca vlasnika vozila koji ima punis bonus pri prvoj registraciji vozila mogu iskoristiti bonus sa njegove aktivne police.

Netko tko je cijeli život vozio motocikle i kupio je prvi osobni automobil, sada može iskoristiti bonus sa motocikla za osobno vozilo. Vrijedi i obratna situacija.

Imate malo privatno poduzeće i kupili ste vozilo na ime firme. Ukoliko imate bonus na privatnoj polici možete ga iskoristiti i za vozilo kupljeno na tvrtku kojoj ste vlasnik ili obrt.

Imate poduzeće i kupili ste 5 vozila odjednom. Prije ste mogli jedino sa prodanog vozila prebacivati bonus. Sada postoji mogućnost da ako je aktivna jedna polica sa bonusom na sva novonabavljena vozila iste premijske grupe možemo duplicirati bonus. Sva ova pravila se razlikuju među osiguravajućim kućama, svaka ima svoj način prijenosa, dupliciranja i nagrađivanja. Ukoliko imate konkretan upit rado ću Vam odgovoriti.

POPUSTI

Otkako je uvedena liberalizacija cijena 2013. godine počelo je i kombiniranje komercijalnih popusta na policama. Popust za jednokratno plaćanje prisutan je kod svih. Komercijalni popusti su do cca 15 %, ovisno o više parametara. Civilni i vojni invalidi imaju pravo na dodatne popuste 15 do 20 %. Problem se javlja kod popusta i rušenja cijena koji su nevidljivi na policama, u obliku iskazivanja krive cijene, davanja bonova za gorivo i slično. To su sve neke stvari koje bi se mogle svesti pod nazivnik nelojalna konkurencija, način prodaje kojim se zbunjuje kupce, srozava ugled struke i posao prodavača svodi na cjenkanje. Osobno sam veliki protivnik takvog načina poslovanja, ali se s njim jako često susrećem i čujem da se nudi mojim klijentima. Mišljenja sam da se kvalitetan dugoročni odnos sa klijentom gradi kroz iskreno savjetovanje, predlaganje pravih rješenja i pomaganja kod rješavanja šteta. Pravi je klijent onaj koji prepoznaje trud i neće otići jer su ga nazvali sa tehničkog pregleda sa ponudom 50 kn nižom od vaše(jer je voditelj odlučio na kraju mjeseca potrošiti budžet). Zaključak je da se protiv nelojalne konkurencije ne može boriti njihovim sredstvima te da najjeftinije nije uvijek i najbolje, kao i kod drugih proizvoda ili uslužnih djelatnosti. Svojim klijentima pružam cjelodnevnu raspoloživost za razne upite i stručno rješavanje problema temeljeno na višegodišnjem iskustvu(u ovom poslu je to financijsko savjetovanje i pomažete nekome očuvati kućni ili budžet poduzeća) , što od internet prodaje ili šalterskog djelatnika na stanici tehničkog pregleda ne možete uvijek očekivati.

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.