Kome je potrebno osiguranje usjeva i nasada?

Predmet osiguranja su biljni urodi koji rastu u vrtovima, na njivama, travnjacima, u voćnjacima i vinogradima. Osiguranje obuhvaća vrijednost različitih dijelova biljke. Kod žita osiguravamo zrno, kod korjenjača i gomoljača korijenje i gomolji, u vinogradima urod grožđa, u voćnjacima urod voća, kod krmnog bilja urod krme itd.

Osiguranje usjeva i nasada kod osnovnog osigurateljnog pokrića pokriva štete očekivanog osiguranog uroda koje prouzroče tuča, požar ili grom. Moguće je dodati pokriće šteta od proljetnog mraza, poplave i oluje. Voćarima i vinogradarima je namijenjeno pokriće za mlade nerodne voćnjake i vinograde u vremenu od zasađivanja pa dok ne počnu donositi urod. Prirodne nepogode mogu voćarima prouzročiti štetu i zbog slabije kvalitete voća. Ugovaranjem pokrića količine i kvalitete voća osiguratelj jamči za štete na plodovima, zbog udara tuče, od kraja cvatnje sve dok plodovi nisu ubrani. Poljoprivedne kulture, uzgojene u rasadnicima, također su izložene prirodnim i drugim nepogodama koje ugrožavaju količinu uroda.

Prema procjenama, od ukupnog broja obrađenih hektara koja su upisana u ARKOD (sustav evidencije zemljišnih parcela u RH), osigurava se do 15% površine. U statistiku ulaze veliki gospodarstvenici, OPG-ovi i mali privatni poljoprivrednici. Recimo samo još podatak da je u susjednoj Sloveniji prosjek 25% površine.

Premija

Najčešći argument za slabo korištenje osigurateljnih proizvoda je cijena premie, što je s jedne strane razumljivo obzirom na velike svakodnevne izdatke koje poljoprivrednici već imaju, ali i samo djelomično točno. Prije nekoliko sam dana izdao ponudu za osiguranje nasada jedne rijetke sorte drveća sa pokrićima tuče, požara, udara groma, oluje, nakupljanja snijega i leda u krošnji te odronom tla za 1.400 kn. Klijet je bio ugodno iznenađen prihvatljivom cijenom.

Netko kome životna egzistencija obitelji ovisi o godišnjem ili sezonskom urodu trebao bi imati jako dobre argumente da makar ne zatraži izračun za osiguranje. O specifičnosti i (ne)isplativosti ove vrste osiguranja dovoljno govori činjenica da prema statistici šteta vodećeg domaćeg osiguratelja poljoprivrede 35% polica godišnje ima štetu, a od onih što sam ih osobno vidio u dosadašnjem radu rekao bih oko 90%. Iz toga proizlazi i da od 20 osiguravajućih društava u Hrvatskoj samo 3 rade ovu vrstu osiguranja. Od novosti valja naglasiti pokriće za slučaj meteorološke suše, namijenjen žitaricama, industrijskim i krmnim kulturama.

Državni poticaji

Sva poljoprivredna gospodarstva upisana u ARKOD, JRDŽ i druge relevantne registre, koja su svoju proizvodnju osigurala policom, mogu zatražiti potporu. Potpora se ostvaruje za police koje pokrivaju štete uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje proizvodnje. Iznosi 65% premije, do najviše 75.000 eur po korisniku. Podnošenje zahtjeva je na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede (od 01. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.)

Dodatne informacije i individualni izračuni dostupni su na upit.

 

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.