Zašto dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje, ugovoreno preko HZZO-a ili osiguravajućih kuća, pokriva troškove sudjelovanja u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske (participacije) i troškove izdanih lijekova. Pokrivene su sve vrste pretraga, laboratorija, pregleda, rtg ili magnetskih snimanja, fizikalnih terapija, u cijelosti. Ključ je da se liječite preko uputnice svog liječnika primarne zaštite. Sve što obavljate u privatnim klinikama nije pokriveno dopunskim osiguranjem. Kod lijekova je situacija malo kompliciranija i stalno se mijenja. Sve osiguravajuće kuće pokrivaju osnovnu (A) listu lijekova. Manji broj pokriva dopunsku listu (B) ili je pokriva u umanjenom iznosu. Popis lijekova na osnovnoj i dopunskoj listi možete u svakom trenutku provjeriti na službenim stranicama HZZO. Ovo je jako bitan podatak za sve kronične bolesnike. Naveo bih primjer poznatih lijekova za alergiju koji su nedavno pomaknuti na dopunsku listu.

Premije dopunskog osiguranja variraju ovisno o dobi osiguranika. Za mlađe je povoljnije, a za osobe preko 60 godina premije rastu. Kod nekih je osiguravajućih kuća gornja granica za osiguranje postavljena na 65 godina. Trenutno je HZZO dopunsko najpovoljnije za umirovljenike. Za očekivati je da će ovi cjenici dobiti korekcije nakon određenog vremena, kada se usporede omjeri uplaćenih premija i prijavljenih šteta, jer je većina osiguratelja relativno nedavno krenula sa ovim proizvodom.

Troškove zdravstvene zaštite ne moraju plaćati jedino djeca do navršene 18. godine života i djeca osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad. Cijene nekih od zdravstvenih usluga koje se plaćaju :

 • za troškove zdravstvene bolničke zdravstvene zaštite – 100 kn/dan

 • za specijalističku dijagnostiku – 50 kn/dan

 • za ortopedska i druga pomagala – 50 kn

 • za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici – 25 kn

 • za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 25 kn/dan

 • za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom za odrasle 18-65 godina – 500 kn

 • za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za starije od 65 godina – 500 kn

 • zdravstvena zaštita kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite obiteljske medicine, ginekologije i dentalne medicine – 10 kn

 • izdavanje lijeka po receptu – 10 kn

Izvor – Središnji državni portal

Primjeri dodatnih pokrića uz dopunsko zdravstveno osiguranje:

 • Kućna njega nakon nezgode ili bolesti

 • Psihološka pomoć nakon nezgode

 • Drugo liječniko mišljenje

 • Dnevna naknada za liječenje u bolnici

 

Koje je najbolje dopunsko osiguranje?

Provjerite cijenu prema svojoj dobi i vidjet ćete koja je osiguravajuća kuća najpovoljnija. Koristite li lijekove s dopunske liste neka to obavezno bude osiguravajuća kuća koja pokriva B listu lijekova u cijelosti.

Što je karenca u zdravstvenom osiguranju?

Karenca je period od 15 dana u kojem (nakon prve uplate i potpisivanja police) ne vrijedi osiguranje. Koriste je sve osiguravajuće kuće. Ne primjenjuje se jedino u situaciji kada je osiguranik imao aktivnu policu i prelazi u drugu osiguravajuću kuću.

Imate li bilo kakve upite za izračun premije, dodatno pojašnjenje ili način raskida višegodišnjih polica slobodno pišite kroz kontakt obrazac.

 

 

 

 

Zanima Vas nešto u vezi osiguranja?

Pitanja, primjedbe, savjeti ili upiti za izračun premije.