Kako raskinuti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Dopunsko zdravstveno osiguranje je osigurateljni proizvod koji je doživio naglu ekspanziju kao nijedan dosad na domaćem tržištu (izuzmemo li osiguranje automobilske odgovornosti koje je obavezno). Postalo je najvažniji neobavezni proizvod …