Zašto dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje, ugovoreno preko HZZO-a ili osiguravajućih kuća, pokriva troškove sudjelovanja u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske (participacije) i troškove izdanih lijekova. Pokrivene su sve vrste pretraga, laboratorija, pregleda, …