Osiguranje profesionalne odgovornosti odvjetnika

Osiguranje profesionalne odgovornosti odvjetnika za štete koje bi mogao učiniti trećim osobama pri obavljanju djelatnosti obavezno je osiguranje koje mora sklopiti svaki odvjetnik za vrijeme obavljanja djelatnosti. Visinu pokrića propisuje…

Tržište osiguranja u 2017. godini

Izašli su službeni podaci Hrvatskog ureda za osiguranje zaključno sa studenim 2017. Od podužeg isvještaja dali bi se izvući nekoliko zanimljivih zaključaka. Tržište osiguranja je raslo 3,10% u odnosu na…

Što obuhvaća paket putnog osiguranja?

Zašto mi treba putno osiguranje? Putno zdravstveno je vrsta osiguranja koju je većina ljudi imala bar jednom u životu, bilo samostalno, preko putničke agencije ili u sklopu nekog paket aranžmana….

Što pokriva osiguranje kućnih ljubimaca?

Kućni ljubimci su odavno postali punopravni članovi obitelji koji donose veselje, igru, druženje i zabavu. Istraživanja kažu da dokazano smanjuju stres. Nažalost, ponekad ga i donose u obliku troškova liječenja,…

Kome je potrebno osiguranje usjeva i nasada?

Predmet osiguranja su biljni urodi koji rastu u vrtovima, na njivama, travnjacima, u voćnjacima i vinogradima. Osiguranje obuhvaća vrijednost različitih dijelova biljke. Kod žita osiguravamo zrno, kod korjenjača i gomoljača…

Zašto dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje, ugovoreno preko HZZO-a ili osiguravajućih kuća, pokriva troškove sudjelovanja u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske (participacije) i troškove izdanih lijekova. Pokrivene su sve vrste pretraga, laboratorija, pregleda,…