Što je osiguranje loma stroja?

Ako ste osigurali poslovanje od požara i drugih osnovnih rizika sigurno ste se susreli sa pitanjem o osiguranju loma stroja. Ovim pokrićem štiti se predmet od oštećenja ili uništenja uslijed…

Što nakon promente nezgode?

Pokušat ću raščlaniti osnovne korake vezane uz postupak naknade štete nakon prometne nezgode. Nije svaka prometna nezgoda jednaka pa tako možemo razlikovati i postupak kod prikupljanja dokaza za prijavu štete….