O MENI

Pozdrav,

ime mi je Kristian. Poslom savjetnika u osiguranju bavim se duži niz godina.U početku karijere nekoliko godina sam radio u dvije najveće i najrenomiranije osiguravajuće kuće u Hrvatskoj, stekavši odlično educiranje, praktično znanje i vođenje kroz početke karijere. Doživio sam jako puno ugodnih iskustava u ovom poslu, ali i onih neugodnih. Danas radim u privatnom društvu za zastupanje u osiguranju (ili kako većina ljudi voli reći „agenciji“) gdje zastupamo 9 osiguravajućih kuća. Nakon određenog vremena svaki zastupnik shvati da je nemoguće sve zahtjeve klijenata odraditi samo u jednoj osiguravajućoj kući. Tako mi radimo sa probranim društvom, svaka je kuća po sebi posebna, a pokrivene su sve vrste osiguranja. Osiguranje vozila je najveći dio posla, radi se sve više osiguranja imovine, privatne i poslovne, zdravstvenih osiguranja ( koja su u zadnjih dvije godina doživjela veliko širenje) i osiguranja života.

Kroz sve godine rada primjećivao sam da nedostaje informacija o osiguranju. Pritom mislim na iskrene povratne informacije klijenata i prodavača, iskustva iz prve ruke, dobra i ona manje dobra.  Iz smjera prodaje uvijek ima noviteta, proizvoda, akcija, letaka sa pojašnjenjima, bombastičnih naslova. Iz smjera korisnika osiguranja nakon prijave štete (tzv. “trenutak istine u osiguranju”)  klijenti se povratno javljaju najčešće tek onda kad se osjećaju zakinuti (onda čitamo i slušamo svakakve pridjeve i epitete o osiguravajućim društvima kroz komentare po portalima i društvenim mrežama ili kavama ). A istina nikad nije crno-bijela. Jako je puno zadovoljnih korisnika, koji se iznova vraćaju, ali to ne šire na sva zvona. Želja mi je pomicati stvari na bolje. Nadam se da će ovaj volonterski rad malo pomoći u tome.

Cilj ovog bloga je edukacija i pouka.

Budimo sigurni zajedno!