Osiguranje života na iznose preko 100.000 eur

Godinama već padaju kamate na štednju i prinose na osiguranja života. Time je sve manja popularnost ugovaranja klasičnih štednih osiguranja života (postoje alternative u obliku osiguranja života sa sudjelovanjem u …

Koronavirus i osiguranje FAQ

Slijedom mnogih pitanja i naputaka napisao bih par smjernica i često postavljanih pitanja što se tiču osiguranja (ugovaranja novih polica i važenju aktivnih) u Hrvatskoj za vrijeme epidemije koronavirusa. Po …